kuitena

kuitena
kùitena scom. (1), kuĩtena (1) 1. apsileidęs, susivėlęs, susikuitęs žmogus ar gyvulys: Susivėlus, neišsimiegojus, atrodai tikra kùitena Šk. Nebūk toks kuitena, nors kartą susitvarkyk Rs. Eik tu, kùitena! J(Nm). Tu, kuitena, nė galvą nesusišukavai Mrj. Kuĩtena kokiu atvažiavai Vlkv. 2. kas ilgai kuičiasi, nesparčiai dirba, nerangus: Ta jų marti tokia kuĩtena, kad niekad neapsidirba, tik per dienų dienas kuičiasi apie save Nm. Baisus kùitena: negali sulaukt, kol apsiruoš Plk. Jau tas kuĩtena kol išsikrapštys, tai ir naktis ateis Šk. Eik, nesulauksi tos kuĩtenos Lkč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • kuitena — kùitena dkt. Nebūk tóks kùitena, nórs kar̃tą susitvarkýk …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kuisla — kùisla scom. (1), kuislà (4) žr. kuitena: 1. Šita išpašiotoms plunksnoms višta man visai nepatinka – tikra kùisla iš jos VšR. Visai nebeauga paršai – tokie kùislos pasidarė Plk. 2. Ką aš padarysiu, kad aš tokia kuislà, nesparti Nm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuita — 2 kùita scom. (1) susivėlėlis, kuitena: Ji tikra kùita: visada plaukus susivėlus, drabužių neapsitvarko Žvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuišena — kuĩšena scom. (1) žr. kuitena 1: Pagauk tu tą kuĩšeną (vištą)! Šk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”